ผู้บริหารโรงเรียน

นายชุมพล  ผองขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนย่อวิทยา โทร. 089-9481991

เมนู
· หน้าแรก
· บทความ
· ดาวน์โหลด
· คำถามที่ถูกถามบ่อย
· เว็บบอร์ด
· เว็บลิ้งค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ติดต่อเรา
· แกลอรี่รูปภาพ
· ค้นหา
· ประวัติโรงเรียน
· ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
กลุ่มงานใน สพป.ยส.1
Social network
google
youtube
Facebook
Twitter
Hi5
E-Mail
gmail.com
Thaimail.com
Chaiyo.com
yahoo.com
hotmail.com
แหล่งท่องเที่ยว
1 ประวัติจังหวัดยโสธร
2 วัดมหาธาตุ
3 วัดศรีธรรมาราม
4 ย่านเมืองเก่าวัดสิงห์ท่า
5 พระธาตุก่องข้าวน้อย
6 หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์
7 พระพุทธบาทยโสธร
8 พระธาตุกู่จาน
9โบราณสถานบ้านสงเปลือย
10หมอนขิดบ้านศรีฐาน
11บ้านนาสะไมย์
ระบบงาน สพป.ยส.1


หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551
หลักสูตรแกนกลาง51
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสังคมศึกษา
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรศิลปะ
หลักสูตร์สุขศึกษา
หลักสูตรการงานอาชีพ
ารใช้หลักสูตรแกนกลาง51
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
อิงมาตรฐาน51
ศูนย์กลางการเรียนรู้
 ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
 ศูนย์รวมสื่อกระทรวงฯ
 โทรทัศน์ครู
 นวัตกรรมการศึกษา
 partners in learning
 สำนักหอสมุดแห่งชาติ
 ห้องสมุดธรรมะออนไลน์
 แหล่งเรียนรู้ข่าวสาร
 คลังความรู้สารานุกรมไทย
 สสวท.
 ภาษาไทย ภาษาทอง
 ค้นคำไทยในพจนานุกรม
 ราชบัณฑิตยสถาน
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 หนังสือเรียน/เสริมความรู้
Web...Link... สพฐ.
Link

แบบทดสอบออนไลด์
แบบทดสอบออนไลน์Link... ลูกเสือ
ลูกเสือไทยออนไลน์
คณะลูกเสือแห่งชาติ
สัญญาณนกหวีด
การชุมนุมรอบกองไฟ1
การชุมนุมรอบกองไฟ2
ระเบียบแถวเบื้องต้น
Link... ธรรม
พุทธทาสภิกขุ
ว.วชิรเมธี
เสียงธรรม
แก่นพระพุทธศาสนา
ลานธรรมจักร
ลานพุทธศาสนา
คำศัพท์ English-Thai
พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
พจนานุกรม English-Thai
Dictionary Online
เบอร์โทรบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โทรหน่วยงาน ปี2554
ผอ.รร.ใน สพป.ยส.1
บุคลากรใน สพป.ยส.1
อ.ก.ค.ศ. สพป.ยส.1
โทร-โรงเรียน สพป.ยส.2
บัญชีเงินเดือน ขรก.ล่าสุด
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครูฯ ของ ก.ค.ศ. (ลว.7 มิถุนายน 2554) อ่าน 218
ก.พ. แจ้ง-การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ ขรก.พลเรือนสามัญ (ลว.28 เม.ย. 2554) อ่าน 74
ก.พ. ชี้แจง - คำถาม : คำตอบ - เรื่อง การปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการวันที่ 1 เม.ย.2554 (เพิ่ม 5 % ) อ่าน 159
ตารางการปรับบัญชีอัตราเงินเดือน ขรก.ครูฯ ของ ก.ค.ศ. (ลว. 8 เมษายน 2554) อ่าน 202
กฎ ก.ค.ศ.(ตารางเทียบขั้นเงินเดือน ของ ขรก.ครูฯ) พ.ศ.2553 (3 กันยายน 2553) อ่าน 83
บัญชีเงินเดือนของ ก.พ. สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ (27 กุมภาพันธ์ 2552) อ่าน 42
พ.ร.ฎ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 (12 ธันวาคม 2550) อ่าน 41
พ.ร.ฎ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 อ่าน 54

หน้า 1/1
[ 1 ]
หนังสือพิมพ์ ออนไลน์
 • ตรวจรางวัล

  ตรวจสลากทวีสิน ธ.ก.ส.
  ตรวจรางวัลสลากออมสิน
  มติชน-ตรวจรางวัลสลากฯ
  ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งฯ
  ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนชุมชนย่อวิทยา

  ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนชุมชนย่อวิทยา

   

  นางอาภรณ์  บุญประชุม
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

   

  นางจิตเกษม  บุ้งทอง
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

   

  นางกุหลาบ  ไพรเสนา
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

   

  นางละมุล   หอมหวล
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

   

  นางวันเพ็ญ  ยินงาม
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

   

  นางไพจิตร  กลิ่นแก้วนพรัตน์
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

   

  นางแพรวพรรณ  เวชกามา
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

   

  นางสรัญญา  เตโช
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

   

   

   

  เข้าระบบ
  ชื่อ

  รหัสผ่าน  ยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
  คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

  ลืมรหัสผ่าน?
  ขอรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่.
  ผู้ใช้งานขณะนี้
  · บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

  · สมาชิก ออนไลน์: 0

  · สมาชิกทั้งหมด: 32
  · สมาชิกคนล่าสุด: Arroriememaig
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  สำนักงานรัฐมนตรี
  รร.ใน สพป.ยส.1
  สิ่งสำคัญของคนไทย

  พระมหากษัตริย์ไทย
  วันสำคัญของไทย
  ประเทศไทย76จังหวัด
  คำขวัญ76จังหวัด
  การใช้ การชักธงชาติ
  สัญลักษณ์ประจำชาติไทย
  ต้นไม้ดอกไม้ประจำชาติ
  ศาสนาประจำชาติไทย
  ประวัติวันเด็กแห่งชาติ
  ประวัติวันพ่อแห่งชาติ
  ประวัติวันแม่แห่งชาติ
  ประเพณีไทย
  ประเพณีไทยต่างๆ
  อัพโหลดภาพ
  slide.com
  rockyou.com
  picturetrail.com
  photobucket.com
  photopeach.com
  แบบฟอร์ม
  ลา กิจ ลาป่วย ลาคลอด
  ลากิจลาป่วย ลาคลอด
  หนังสือขอลาออก จากราชการ
  ใบลาพักผ่อน
  คำขอมีบัตรประจำ ตัวใหม่
  หลัก ฐานการจ่ายเบี้ยประชุม
  หลักฐานการจ่าย เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  ใบ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  แบบ ใบขอยกเลิกวันลา
  ประมาณ การใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  หนังสือ แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ
  ใบ สำคัญรับเงิน-ที่ปิดใบสำคัญ
  แบบ แจ้งรายการเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญ
  หนังสือ สำคัญแสดงการมีชีวิต
  หนังสือ รับรองใบสำคัญ
  แบบ ใบลากิจลาป่วยลาคลอด
  หลัก ฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  แบบ ฟอร์มขอถ่ายเอกสาร
  ที่ ปิดใบสำคัญ
  หนังสือ รับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญ
  แบบ ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
  ใบ เบิกเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร
  หนังสือ รับรองเงินเดือน
  ใบ เบิกเงินสวัสดิการ การรักษาพยาบาล
  ใบ มอบฉันทะ
  web-link


  สกสค.ยโสธร


  สหกรณ์ฯครู ยโสธร


  ธนาคารออมสิน


  ธนาคารกรุงไทย


  กรมสรรพากร


  กรมบัญชีกลาง


  กระทรวงการคลัง

  วิทยฐานะข้าราชการครูในสังกัด
  สพป.ยส.1 แจ้ง-การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 13 ราย (ลว. 4 พ.ย. 2554) อ่าน 270
  สพป.ยส.1 แจ้ง-การให้ข้าราชการครูฯ เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 36 ราย (ลว. 31 ตุลาคม 2554) อ่าน 357
  สพฐ. แจ้ง-การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูฯ (ลว.25 ต.ค.2554) อ่าน 318
  สพป.ยส.1 แจ้ง-การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูฯ (ลว.21 ต.ค.2554) อ่าน 171
  ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก (สพฐ)-แจ้ง ผู้ได้รับคำสั่งตั้งแต่1 ธ.ค.52-30 ก.ย.53ได้ค่าตอบแทนและตกเบิก ก.พ.55 อ่าน 384
  ข่าวล่าสุด เมื่อ 12 กันยายน 2554 เรื่อง เงินตกเบิกวิทยฐานะครูฯ โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก (สพฐ.) อ่าน 718
  สพป.ยส.1 แจ้ง-การให้ข้าราชการครูฯ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย (ลว. 23 สิงหาคม 2554) อ่าน 624
  สพป.ยส.1 แจ้ง-การให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ราย (ลว. 26 กรกฎาคม 2554) อ่าน 642
  สพป.ยส.1 แจ้ง-การให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 18 ราย (ลว. 26 กรกฎาคม 2554) อ่าน 437
  สพป.ยส.1 แจ้ง-การให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย (ลว. 30 มิ.ย.2554) อ่าน 409
  สพป.ยส.1 แจ้ง-การให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 1 ราย (ลว. 30 มิถุนายน 2554) อ่าน 182
  สพป.ยส.1 แจ้ง-การให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 14 ราย (ลว. 5 กรกฎาคม 2554) อ่าน 397
  สพป.ยส.1 แจ้ง-แก้ไขคำสั่ง ขอถอนชื่อการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการ 1 ราย (ลว. 20 พ.ค.2554) อ่าน 657
  สพป.ยส.1 แจ้ง-การให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 17 ราย (ลว. 18 พฤษภาคม 2554) อ่าน 482
  สพป.ยส.1 แจ้ง-การให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 12 ราย (ลว. 27 เมษายน 2554) อ่าน 509

  หน้า 1/3 [หน้าถัดไป = 2]
  [ 1 2 3 ]


   

  พ.ร.บ.การศึกษา
  พ.ร.บ.การศึกษาฯ 2553
  พ.ร.บ.การศึกษาฯ 2545
  พ.ร.บ.การศึกษาฯ 2542
  พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.ครู
  พ.ร.บ.ระเบียบฯ 2553
  พ.ร.บ.ระเบียบฯ 2551
  พ.ร.บ.ระเบียบฯ 2547
  พ.ร.บ.ระเบียบฯ 2535
  พ.ร.บ.ระเบียบฯ 2523
  พ.ร.บ.ระเบียบฯ 2523
  พ.ร.บ. ระเบียบฯ พลเรือน
  พ.ร.บ.ระเบียบฯ 2551
  พ.ร.บ.ระเบียบฯ 2535
  พ.ร.บ.ระเบียบฯ 2521
  รัฐธรรมนูญไทย
  รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550
  รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540
  รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2475
  ระเบียบพัสดุ
  ว่าด้วยการพัสดุ 2552
  ว่าด้วยการพัสดุ 2549
  ว่าด้วยการพัสดุ 2535
  ระเบียบการลา
  ระเบียบการลาฯ 2542
  ระเบียบการลาฯ 2539
  ระเบียบการลาฯ 2535 (2)
  ระเบียบการลาฯ 2535
  กฎ ระเบียบ ศธ.

  กฎระเบียบแนวปฏิบัติ ศธ.

  ฝากข้อความ
  เข้าระบบก่อนฝากข้อความ.

  23/01/2012 15:29
  ดีใจจังเลยยยยยยยยย
  ยยยยยยยยย
  แสดงผลในเวลา: 1.14 วินาที Theme Gold by Harly 19,948 ผู้เข้าเยี่ยมชม