1.png โรงเรียนบ้านเวินชัย (คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.ยส.1 2.png
May 30 2015 12:14:16
ผู้บริหารโรงเรียน1
blank.gif

 

นายสุริยา  พิลาวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
เมนู
blank.gif bullet.gif หน้าแรก
bullet.gif บทความ
bullet.gif ดาวน์โหลด
bullet.gif คำถามที่ถูกถามบ่อย
bullet.gif เว็บบอร์ด
bullet.gif เว็บลิ้งค์
bullet.gif หมวดหมู่ข่าว
bullet.gif ติดต่อเรา
bullet.gif แกลอรี่รูปภาพ
bullet.gif ค้นหา
bullet.gif ประวัติโรงเรียน
bullet.gif ทำเนียบบุคลากร
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
แหล่งท่องเที่ยว
blank.gif 1 ประวัติจังหวัดยโสธร
2 วัดมหาธาตุ
3 วัดศรีธรรมาราม
4 ย่านเมืองเก่าวัดสิงห์ท่า
5 พระธาตุก่องข้าวน้อย
6 หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์
7 พระพุทธบาทยโสธร
8 พระธาตุกู่จาน
9โบราณสถานบ้านสงเปลือย
10หมอนขิดบ้านศรีฐาน
11บ้านนาสะไมย์
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
ศูนย์กลางการเรียนรู้
blank.gif
ศูนย์กลางการเรียนรู้
 ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
 ศูนย์รวมสื่อกระทรวงฯ
 โทรทัศน์ครู
 นวัตกรรมการศึกษา
 partners in learning
 สำนักหอสมุดแห่งชาติ
 ห้องสมุดธรรมะออนไลน์
 แหล่งเรียนรู้ข่าวสาร
 คลังความรู้สารานุกรมไทย
 สสวท.
 ภาษาไทย ภาษาทอง
 ค้นคำไทยในพจนานุกรม
 ราชบัณฑิตยสถาน
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 หนังสือเรียน/เสริมความรู้
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
ผู้ใช้งานขณะนี้
blank.gif bullet.gif บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิก ออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 4
bullet.gif สมาชิกคนล่าสุด: tronvegenue
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
ประวัติโรงเรียนบ้านเวินชัย (คุรุราษฎร์บำรุง)
blank.gif

 ประวัติโรงเรียนบ้านเวินชัย (คุรุราษฎร์บำรุง)

โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง) แยกออกจากโรงเรียนบ้านโนนกอยตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2499 โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนหนังสือ เปิดทำการสอนตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.4 จำนวน 4ชั้นเรียน โดยนายวิจิตร ปิยรัตน์พันธ์ เป็นครูใหญ่ และครูอีก 1 คน พ.ศ. 2501 ได้ย้ายออกจากศาลาวัดไปเรียนที่อาคารเอกเทศ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน มีเนื้อที่ 14 ไร่ โดยราษฎรได้บริจาคที่ดินและอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารเรียน พ.ศ. 2510 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้ 35,000 บาท ในการก่อสร้างต่อเติม ราษฎรและคณะครูเห็นว่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งอาคารเรียนเดิมไม่เหมาะสมเพาะถูกน้ำท่วมทุกปี จึงได้ย้ายมาตั้งที่ใหม่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ตรงข้ามกับวัด โดยราษฎร์บริจาคที่ดิน 4 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โรงเรียนในปัจจุบัน

blank.gif
blank.gif blank.gif
sideb-leftt.pngsideb-right.png
เข้าระบบ
blank.gif
ชื่อ

รหัสผ่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่.
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
ระบบงาน สสป.ยส1
blank.gif ?>


blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
พระราชัญญัติ
blank.gif
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553
พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2553
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ( 2)/2545
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2546
พรบ.ระเบียบข้าราชการคร ูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พรบ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545
พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการพ.ศ.2551
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และ การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2551
พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ พ.ศ.2547
พรบ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
ฝากข้อความ
blank.gif
เข้าระบบก่อนฝากข้อความ.

28/10/2011 07:06
ทำได้ดีมากพยายามส่
งข่าวบ่อยๆจะไม่ลืม
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png