December 21 2014 12:47:25
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนพดล  ศิริโชติ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนู
· หน้าแรก
· บทความ
· ดาวน์โหลด
· คำถามที่ถูกถามบ่อย
· เว็บลิ้งค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ติดต่อเรา
· แกลอรี่รูปภาพ
· ค้นหา
· ทำเนียบบุคลากร
แหล่งท่องเที่ยว
1 ประวัติจังหวัดยโสธร
2 วัดมหาธาตุ
3 วัดศรีธรรมาราม
4 ย่านเมืองเก่าวัดสิงห์ท่า
5 พระธาตุก่องข้าวน้อย
6 หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์
7 พระพุทธบาทยโสธร
8 พระธาตุกู่จาน
9โบราณสถานบ้านสงเปลือย
10หมอนขิดบ้านศรีฐาน
11บ้านนาสะไมย์
ราคาน้ำมัน
ราคาทองคำ
อัตราแลกเปลี่ยน
ฟังเพลงออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 13,030
· สมาชิกคนล่าสุด: qingbherq
ทำเนียบบุคลากร

นางสุนทร พิเคราะห์แน่
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 


นายอดุลย์  ต้นพรหม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

เข้าระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่.
ระบบงานสพป.ยโสธร 1


ศูนย์กลางการเรียนรู้
 ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
 ศูนย์รวมสื่อกระทรวงฯ
 โทรทัศน์ครู
 นวัตกรรมการศึกษา
 partners in learning
 สำนักหอสมุดแห่งชาติ
 ห้องสมุดธรรมะออนไลน์
 แหล่งเรียนรู้ข่าวสาร
 คลังความรู้สารานุกรมไทย
 สสวท.
 ภาษาไทย ภาษาทอง
 ค้นคำไทยในพจนานุกรม
 ราชบัณฑิตยสถาน
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 หนังสือเรียน/เสริมความรู้
ฝากข้อความ
เข้าระบบก่อนฝากข้อความ.

13/09/2014 09:09

11/09/2014 08:58

09/09/2014 18:20

06/09/2014 19:04

06/09/2014 16:01

แบบฟอร์ม
1คำขอมีบัตร ประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
2.ประมาณการวัสดุ
3.ราคามาตรฐานค่าก่อสร้าง
4.หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
5.หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
6.แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
7.แบบคำร้องขอย้าย.doc
8.แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง.zip
9.ใบลาป่วยลาคลอดบุตรลากิจส่วนตัว
10.แบบใบลาพักผ่อน
11.แบบใบขอยกเลิกวันลา
12.ใบสำคัญรับเงิน
13.ใบเบิกเงินค่าการศึกษาของบุตร
14.ใบเบิกเงินค่าพยาบาล
15.แบบจ่ายเบี้ยประชุม
16.คำร้องขอย้าย
17.แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน
18.ใบมอบฉันทะ
19.ยินยอมย้ายสับเปลี่ยนะ
20.สัญญายืมเงิน
21.หนังสือแสดงมีชีวิตอยู่
22.เจตนาผู้รับเงิน
23.แบบแจ้งรายการเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติ
24.แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ
25.ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
26.รับรองทายาท
27.หนังสือรับรองเงินเดือน
แสดงผลในเวลา: 1.13 วินาที - 19 Queries 299,908 ผู้เข้าเยี่ยมชม