May 24 2015 21:03:36
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชาญณรงค์     ผ่องใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีนวลโนนสะอาด

เมนู
· หน้าแรก
· บทความ
· ดาวน์โหลด
· คำถามที่ถูกถามบ่อย
· เว็บบอร์ด
· เว็บลิ้งค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ติดต่อเรา
· แกลอรี่รูปภาพ
· ค้นหา
· ข้อมูลทั่วไป
· ทำเนียบบุคลากร
แหล่งท่องเที่ยว
1 ประวัติจังหวัดยโสธร
2 วัดมหาธาตุ
3 วัดศรีธรรมาราม
4 ย่านเมืองเก่าวัดสิงห์ท่า
5 พระธาตุก่องข้าวน้อย
6 หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์
7 พระพุทธบาทยโสธร
8 พระธาตุกู่จาน
9โบราณสถานบ้านสงเปลือย
10หมอนขิดบ้านศรีฐาน
11บ้านนาสะไมย์
ระบบงาน สพป.ยส1


ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 18
· สมาชิกคนล่าสุด: luiphwwc7
ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์...................................โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด

ข่าว
ปฏิบัติธรรมวัดป่าดอนโพธิ์
โครงการอบรมวิปัสสนาและบวฃฃีพราหมณ์

· user เมื่อ March 08 2012 11:39:41 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 381 ครั้งที่อ่าน · พิมพ์
อินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่
เรียนรู้จากรถหน่วยเคลื่อนที่คอมพิวเตอร์ จาก สพป.ยส 1
· user เมื่อ March 08 2012 11:08:13
มีต่อ · 0 ความเห็น · 302 ครั้งที่อ่าน · พิมพ์
วันเด็ก 55
วันเด็ก 2555

· user เมื่อ March 08 2012 10:56:10
มีต่อ · 0 ความเห็น · 248 ครั้งที่อ่าน · พิมพ์
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาที่ส่วนสัตว์โคราช
· user เมื่อ February 02 2012 16:28:00
มีต่อ · 276 ครั้งที่อ่าน · พิมพ์
เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปี 2554
เดินทางไกลเอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ
· user เมื่อ February 02 2012 10:57:55
มีต่อ · 729 ครั้งที่อ่าน · พิมพ์
ข่าว สพป.ยส.1
ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
ข่าวการศึกษา
กระทู้ล่าสุด
  กระทู้ ดู คำตอบ ตอบล่าสุด
νååå``
ประชาสัมพันธ์
71 0 luiphwwc7
12-09-2013 23:07
MäΥ`å`````p
ประชาสัมพันธ์
78 0 ywwmxpop0
12-09-2013 18:10
Υ
ประชาสัมพันธ์
72 0 ifhignei9
11-09-2013 18:00
`
ประชาสัมพันธ์
66 0 cuhescrk5
11-09-2013 15:53
Υå`
ประชาสัมพันธ์
55 0 rqcxvobc9
10-09-2013 20:35
Τ
ประชาสัมพันธ์
64 0 agvqbtci6
10-09-2013 14:57
``UY
ประชาสัมพันธ์
70 0 ebwjoeng6
10-09-2013 09:56
gF`ηd
ประชาสัมพันธ์
71 0 sgxfiate9
09-09-2013 23:07
IΤΤ
ประชาสัมพันธ์
68 0 bgfywpjo7
09-09-2013 14:40
JoyeEvic
ประชาสัมพันธ์
51 0 xmlikhuz5
08-09-2013 17:51
ทดสอบ
ประชาสัมพันธ์
237 0 admin
24-09-2011 17:09
เข้าระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่.
พระราชัญญัติ
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553
พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2553
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ( 2)/2545
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2546
พรบ.ระเบียบข้าราชการคร ูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พรบ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545
พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการพ.ศ.2551
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และ การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2551
พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ พ.ศ.2547
พรบ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ฝากข้อความ
เข้าระบบก่อนฝากข้อความ.

28/10/2011 17:39
ทำหัวเว็บด้วย
แสดงผลในเวลา: 1.10 วินาที 17,519 ผู้เข้าเยี่ยมชม