โครงการเลี้ยงปลาดุกเพื่อความพอเพียง
โพสโดย user เมื่อ October 20 2011 20:59:22

โรงเรียนบ้านหนองเป้ามีโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์


ข่าวเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านหนองเป้ามีโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ โดยมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน โดยมีครูประเสริฐ องอาจ เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ มีทุนดำเนินการจำนวน 1,000 บาท เลี้ยงปลาดุกครั้งแรกโดยการคัดเลือกพันธุ์เป็นปลาดุกรัสเซีย จำนวน 200 ตัว ใช้ตัวขนาดกลาง ในราคาตัวละ 2 บาท ใช้เวลาเลี้ยง 25 วัน จับปลาดุกขาย ได้เงิน 800 บาท ใช้อาหารในการเลี้ยง 150 บาท มีกำไร 250 บาท เก็บไว้ดำเนินการต่อไปในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554