>

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนู

E-Mail

Web Linkเว็บยอดนิยม

ผู้ใช้งานขณะนี้

-> บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

-> สมาชิก ออนไลน์: 0

-> สมาชิกทั้งหมด: 7
-> สมาชิกคนล่าสุด: nivat

ฝากข้อความ

เข้าระบบก่อนฝากข้อความ.

02-11-2011
พยายามปรับปรุงข่าว
ด้วยนานเข้าเดี๋ยวล
ืม

เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่.

โครงการเลี้ยงไก่ไข่

โครงการอบรมธรรมะ

ผลการจัดการศึกษา

พระราชบัญญัติ

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553
พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2553
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ( 2)/2545
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2546
พรบ.ระเบียบข้าราชการคร ูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พรบ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545
พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการพ.ศ.2551
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และ การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2551
พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ พ.ศ.2547
พรบ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

กิจกรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตรนิสัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ยังไม่มีใครแสดงความคิดเห็น.

ส่งความคิดเห็น

กรุณา เข้าระบบก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น.

คะแนนโหวต

สามารถโหวตให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

กรุณา เข้าระบบ หรือลงทะเบียน ก่อนโหวตให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
แสดงผลในเวลา: 1.10 วินาที
28,620 ผู้เข้าเยี่ยมชม