โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
โพสโดย user เมื่อ October 13 2011 15:32:06
โรงเรียนบ้านกุดกุงรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงจากคณะกรรมการในวันที่ 27 กันยายน 2554 ณหอประชุมโรงเรียนบ้านกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ข่าวเพิ่มเติม