May 30 2015 22:16:53
ผู้บริหารโรงเรียน

นายก่อเกียรติ  สมลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนู
· หน้าแรก
· บทความ
· ดาวน์โหลด
· คำถามที่ถูกถามบ่อย
· เว็บบอร์ด
· เว็บลิ้งค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ติดต่อเรา
· แกลอรี่รูปภาพ
· ค้นหา
· ประวัติโรงเรียน
· ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน
· ทำเนียบบุคลากร
แหล่งท่องเที่ยว
1 ประวัติจังหวัดยโสธร
2 วัดมหาธาตุ
3 วัดศรีธรรมาราม
4 ย่านเมืองเก่าวัดสิงห์ท่า
5 พระธาตุก่องข้าวน้อย
6 หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์
7 พระพุทธบาทยโสธร
8 พระธาตุกู่จาน
9โบราณสถานบ้านสงเปลือย
10หมอนขิดบ้านศรีฐาน
11บ้านนาสะไมย์
พระราชัญญัติ
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553
พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2553
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ( 2)/2545
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2546
พรบ.ระเบียบข้าราชการคร ูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พรบ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545
พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการพ.ศ.2551
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และ การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2551
พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ พ.ศ.2547
พรบ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: Boon
กิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมสภานักเรียน

เข้าระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่.
ระบบงาน สพป.ยส. 1


ศูนย์กลางการเรียนรู้
ดาวน์โหลด

 โปรแกรมห้องสมุด NT2553

เว็บที่น่าสนใจ

1.google

2.hotmail

ฝากข้อความ
เข้าระบบก่อนฝากข้อความ.

14/10/2011 17:10
ขอบคุณค่ะ
แสดงผลในเวลา: 1.11 วินาที 11,325 ผู้เข้าเยี่ยมชม