ผอ.โรงเรียนฟ้าหยาดราษฎร์นิยมนายพันคิด ชารีนิวัตร

เมนู

เว็บข้อมูล

.
.
.
.
.
.
.
.
.

เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่.

ภาษาไทย วันละคำ


พระราชัญญัติ

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553
พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2553
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ( 2)/2545
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2546
พรบ.ระเบียบข้าราชการคร ูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พรบ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545
พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการพ.ศ.2551
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และ การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2551
พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ พ.ศ.2547
พรบ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ฝากข้อความ

เข้าระบบก่อนฝากข้อความ.

ยังไม่มีข้อความ.

ข้อมูลของอัลบั้ม

1.jpg
อัลบั้ม: วันเข้าพรรษา2554
มีจำนวนรูปภาพอยู่: 4
เพิ่มโดย user เมื่อ October 09 2011 14:56:01

ดูอัลบั้ม

อัลบั้ม รูปภาพ > วันเข้าพรรษา2554
ถวาย

5_t1.jpg

เมื่อวันที่: 09/10/2011 14:55
โดย: user
แสดงความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
เข้าชม: 155

เข้าพรรษา

4_t1.jpg

เมื่อวันที่: 09/10/2011 14:55
โดย: user
แสดงความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
เข้าชม: 293

ถวายเทียน

3_t1.jpg

เมื่อวันที่: 09/10/2011 14:55
โดย: user
แสดงความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
เข้าชม: 132

ถวายเทียนพรรษา

2_t1.jpg

เมื่อวันที่: 09/10/2011 14:56
โดย: user
แสดงความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
เข้าชม: 193

แสดงผลในเวลา: 1.11 วินาที